Contact Information

Add.

Dongguan headquarters: Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Qingyuan Factory: Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City, Guangdong Province, China

Tel

+86-769-88118336

Email

globalmarket@htekgroup.com

Feedback